aanmelding

Om lid te worden c.q. op de wachtlijst geplaatst te worden moet u 10 Euro inschrijfgeld overmaken op girorekening 1121682 t.n.v. De Watervrienden Groningen onder vermelding van de naam van de betreffende persoon. Uitsluitend bij een schriftelijke afmelding van de wachtlijst krijgt u uw inschrijfgeld terug. Wilt u ons berichten indien u geen prijs meer stelt op het (aspirant) lidmaatschap, een andere voorkeur voor zwemuur wenst gaat verhuizen of anderszins. Zo helpt u ons de gegevens actueel te houden. Een kind dient ten minste 2 jaar oud te zijn om te worden ingeschreven. Nadere informatie bij de ledenadministratie.

* voornaam
* naam
* adres
* postcode
* woonplaats
* geboortedatum dd/mm/yyyy
* geslacht
* telefoonnummer
telefoonnummer geheim
 
* Email adres
* zwemniveau/diploma's
bijzonderheden (astma, slechthorend etc.)
* voorkeur 1
voorkeur 2
voorkeur 3
Opmerkingen
* betekent verplicht veld