aanmelding

Om lid te worden c.q. op de wachtlijst geplaatst te worden moet u 10 Euro inschrijfgeld overmaken op girorekening NL78 INGB 0001 1216 82 t.n.v. “Penningmeester Groningse Zwemvereniging de Watervrienden" onder vermelding van de naam van de betreffende persoon. Uitsluitend bij een schriftelijke afmelding van de wachtlijst krijgt u uw inschrijfgeld terug. Wilt u ons berichten indien u geen prijs meer stelt op het (aspirant) lidmaatschap, een andere voorkeur voor zwemuur wenst gaat verhuizen of anderszins. Zo helpt u ons de gegevens actueel te houden. Een kind dient ten minste 2 jaar oud te zijn om te worden ingeschreven. Nadere informatie bij de ledenadministratie.

* voornaam
* naam
* adres
* postcode
* woonplaats
* geboortedatum dd/mm/yyyy
* geslacht
* telefoonnummer
telefoonnummer geheim
 
* Email adres
* zwemniveau/diploma's
bijzonderheden (astma, slechthorend etc.)
* voorkeur 1
voorkeur 2
voorkeur 3
Opmerkingen
* betekent verplicht veld