Activiteiten

6jan.2018

Nijjoarsveziede & Algemene ledenvergadering

Datum 6jan.2018
Tijdstip 16:30 uur
Locatie Astoria
Adres Rijksstraatweg 200 te Haren
Nijjoarsveziede & Algemene ledenvergadering
Alle leden van 16 jaar en hun partner of ouders van jeugdleden:

Bij deze willen wij u als bestuur uitnodigen om op zaterdag 6 januari 2018 met ons het nieuwe jaar in te luiden op de gecombineerde Algemene ledenvergadering en de Nijjoarsveziede. 

Het bestuur wil graag met u van gedachten te wisselen over het afgelopen verenigingsjaar tijdens de Algemene ledenvergadering/buffet:
Verzamelen rond 16.15 uur, aanvang 16.30 uur.

Aansluiten is er de jaarlijkse en altijd gezellige Nijjoarsveziede:
Verzamelen rond 19.45 uur en aanvang om 20.00 uur.

Algemene ledenvergadering/buffet:

Na een kopje koffie of thee beginnen we met de ledenvergadering. Als we het afgelopen jaar hebben doorgenomen en de lijn voor het komende jaar helder is, gaan we met elkaar een hapje eten na het eten gaan we met koffie over in de nieuwjaarsbijeenkomst.
Agenda in het kort
1.    Opening
2.    Goedkeuring van de notulen van 7 januari 2017
3.    Binnengekomen stukken en mededelingen
4.    Goedkeuring van de verslagen van:
5.    Beleid bestuur en commissies
6.    FinanciĆ«le zaken
7.    Op schrift gestelde voorstellen
Voorstellen kunnen worden ingediend tot 10 kalender dagen voorafgaand aan de vergadering
8.    Afvaardiging NCS bondscongres
9.    Verkiezing bestuur en commissies
10.   Komende activiteiten
11.   Rondvraag
12.   Sluiting

De volledige agenda, de notulen en het jaarverslag kunt u vinden onder het tablad documenten.

Nijjoarsveziede:
Gezellige avond om elkaar een goed 2018 te wensen. We gaan deze aond een QUIZ doen. Ter afsluiting van de avond spelen we het inmiddels beroemde Watervrienden BINGO. Neem dus een pen mee! Alles is vrijblijvend, dus als u slechts wilt toekijken of voor de gezelligheid wilt komen, alles is mogelijk. De toegang is gratis, de koffie/thee, koek en een hapje wordt u aangeboden, de drankjes zijn voor eigen rekening.
We verwachten de avond tegen middernacht af te sluiten.

www.watervrienden.com
www.watervrienden.com
www.watervrienden.com
www.watervrienden.com
www.watervrienden.com
www.watervrienden.com

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Terug naar boven