afdrukken
Functie: Secretaris
Functie omschrijving:

Eisen / wensen t.a.v. capaciteit van de uitvoerder van de functie

Goede beheersing van de Nederlandse taal.  Organisatorische vaardigheden.

Vaardigheid in het notuleren van vergaderingen en vaardigheid in het voeren en bewaken van een goede planning.

Agendabeheer.

Taken Secretaris :

Globale inhoud / taakomschrijving

Voeren van correspondentie in de breedst mogelijk zin

Maken van agenda’s en notulen voor en van vergaderingen

Notuleren van de ledenvergadering

Verwerken van de correspondentie tot postlijsten, ook digitaal
Bijhouden van lief en leed in de vereniging.
 

Tijdsbeslag

  • Maandelijks één algemene bestuursvergadering (10x per jaar)
  • 1x per jaar een ledenvergadering + voorbereiding
  • De uitvoering van een of meer van de bestuurstaken (avond per maand)
Verantwoordelijkheden Secretaris :

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De secretaris is samen met de overige bestuursleden eindverantwoordelijk voor alle verenigingsactiviteiten.

De secretaris ziet binnen het bestuur mede toe op gemaakte afspraken.

Overig

Plaats in de organisatie

De secretaris ondersteunt de voorzitter bij de leiding aan het bestuur (DB)

De secretaris stuurt en controleert samen met de andere bestuursleden de andere commissies, deze hebben echter een grote mate van eigen verantwoordelijkheid.