Home

Op deze site vindt u allerlei informatie met betrekking tot de vereniging Watervrienden Groningen. Bij ons kan uw kind leren zwemmen, of kunt u gezellig actief zijn. We zijn een vereniging, geen zwemschool. Alle activiteiten binnen de vereniging, van lesgeven tot bestuurswerk worden gedaan door enthousiaste leden van de vereniging op basis van 100% vrijwilligheid. Er staat geen financiële vergoeding tegenover. Mede daardoor kunnen wij onze contributie laag houden. Alle lesgevers hebben een opleiding als zwemonderwijzer, zwemleider, lesgever Zwem-ABC of assistent van de zwemleider gehad en zijn bevoegd om les te geven. De Watervrienden is erkend door en leidt op voor de zwemdiploma's van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

 
De Watervrienden in aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) en maakt onderdeel uit van de sectie Watervrienden Nederland. De NCS is de humanistische levensbeschouwelijke sportkoepel van Nederland. Zijn andere sportbonden gericht op het presteren op (wereld)niveau, de NCS kiest nadrukkelijk voor breedtesport. Iedereen moet kunnen meedoen mede door de kosten zo laag mogelijk te houden.

Diplomazwemmen zwem-ABC

02 februari 2017
Op donderdag 2 februari is er in de Parrel afgezwommen voor het zwem ABC. Alle 31 deelnemerszijn geslaagd! Er deden 14 kinderen mee voor A, voor 15 voor B en 2 voor C. Wilt u nog eens rustig de eisen voor het Zwem-ABC nalezen dan kan dat op de website van de NPZ|NRZ.

Iedereen van harte gefeliciteerd met zijn/haar diploma


 
Meer >

Nijjoarsveziede & ALV

30 januari 2017
Zaterdag 7 januari jl. hadden wij onze algemene ledenvergadering en de Nijjoarsveziede. Het middag deel bestond uit de vergadering waar het vorige seizoen formeel werd afgesloten en de nieuwe samenstelling van bestuur en commissies werd vastgesteld. De avond was voor de nieuwjaarsreceptie. Er werd gestart met het huldigen van de jubilarissen. De avond werd gevuld met het bewegen van de polsen; door het gooien van pijlen, het werpen van kaarten of het schuiven met brikken. Als afsluiting een paarrondes BINGO. Een goed begin van 2017.
Op vrijdag 25 november en donderdag 1 december was het "Pietenfeest" in zwembad Kardinge en de Parrel. In het diepe en in het ondiepe gedeelte werden drie spellen gedaan.
Het weekend van 29 en 30 oktober, was het een drukte van belang aan de voet van de Lemelse Berg in het Overijsselse Lemele. Maar liefst 50 bestuurs- en kaderleden van de Groningse en Enschedese Watervrienden deden in Groepsboerderij Eve Aaftink enthousiast mee aan een grote, gemeenschappelijke bijscholing. Jan Soek deed verslag van dit evenement op Facebook.

Activiteiten
donderdag 2 maart 2017
Agenda selectie voor diplomazwemmen
Agenda Met kleren aan zwemmen 18.00 - 19.00 Parrel
vrijdag 3 maart 2017
Agenda Met kleren aan zwemmen 18.45 - 20.15 Kardinge
zaterdag 4 maart 2017
Activiteit Kampweekend op de Hondsrug 14:00 Nivon huis, de Hondsrug
vrijdag 10 maart 2017
Terug naar boven