Zwemdiploma

Overzicht van de zwemdiploma's

Hierna geven we een overzicht van de huidige zwemdiploma's waarvoor "de Watervrienden" opleiding verzorgd. 
Het spetterblad
Het spetterblad
Het Spetterblad is in onze vereniging ontwikkeld om het voortraject van het Zwem-ABC stap voor stap te doorlopen. De weg naar het zwemdiploma A is groot en om de kinderen te stimuleren, is een stappenplan ontwikkeld die we 18 spetters hebben genoemd.
 

Zwem-ABC

Het zwem-ABC is het eerste deel van het gehele diplomapakket. Centraal staat, het vrij en onbevreesd in en onder water kunnen zijn. Met het A-diploma wordt de basis gelegd voor de zwemslagen (school- en rugslag en borst- en rugcrawl). In deel B worden de vaardigheden verder ontwikkeld en de conditie verbeterd. Met deel C, waarin opnieuw wordt voortgeborduurd op de aangeleerde vaardigheden, wordt het zwem-ABC afgesloten en is ieder met een afgerond ABC-diploma echt zwemveilig.

Zwemvaardigheidsdiploma's 1, 2 en 3

Deze diploma's volgen op het zwem-ABC. Het accent ligt nu op de technische uitvoering van de zwemslagen. Zeker voor jonge kinderen die het Zwem-ABC hebben voltooid, is het raadzaam regelmatig te blijven zwemmen om hun geoefendheid op peil te houden. Met de zwemvaardigheidsdiploma's is dit heel goed mogelijk. Naast het basispakket kennen alle drie de zwemvaardigheidsdiploma's een zestal keuzepakketten zoals hieronder is beschreven.

Keuzepakketen zwemvaardigheid 1, 2 en 3

Survival diploma

Hoe snel haalt mijn kind zijn diploma?

Het behalen van het zwem-ABC is een traject van meerdere jaren. Vooral het A-diploma kost tijd. Hoe lang een kind hierover doet is erg afhankelijk van de individuele situatie en de leeftijd waarop men begint, maar gemiddeld is dit na 45 uur zwemles. Bij de Watervrienden kunnen kinderen beginnen op 4-jarige leeftijd. Een kind van 4 is nog erg speels en dat wordt gebruikt bij het watergewend maken. Diverse spel- en speelse vormen worden gebruikt om de kinderen goed aan het water te laten wennen. Pas daarna wordt begonnen met de zwemslagen. Aangezien we 1 keer per week een half uur zwemles geven duurt het bij een gemiddeld kind ongeveer 2 jaar tot het A diploma afgezwommen kunnen worden. Kinderen die erg bang zijn voor water of die spelen leuker vinden dan zwemmen kunnen er langer over doen. Belangrijk is ook dat u regelmatig de zwemlessen bezoekt en niet te vaak verstek laat gaan. Kinderen vergeten snel de oefeningen en bij bange kinderen is de drempel groter bij onregelmatig zwemmen. Het B en C diploma kan veelal sneller worden behaald. Hiervoor is vaak een halfjaar tot een jaar nodig per diploma. Bij de Watervrienden is er 2 x per jaar de mogelijkheid om af te zwemmen voor de ABC-diploma's. Na diploma C is uw kind zwemveilig. Het is echter wel goed om te blijven oefenen, zodat het niet wordt vergeten. De kinderen worden hierbij gemotiveerd met de Zwemvaardigheidsdiploma's I, II en III ieder met de keuzepakketen.

Nationale Raad Zwemveiligheid | Heel Nederland zwemveilig

"de Watervrienden" zwemt voor de Nationale zwemdiploma's van de Nationale Raad Zwemveiligheid. De vereniging is bezig om door de NRZ gecertificeerd te worden. De NRZ toetst ons op de kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Op deze wijze wordt de kwaliteit in Nederland op gelijk en goed niveau gehouden.
Terug naar boven