Over de vereniging

Wat is 'de Watervrienden Groningen'

Menno Hartsema - VoorzitterDe Groningse zwem- en recreatiesportvereniging "de Watervrienden", zoals de naam voluit luidt, is een vereniging met als doel de volksgezondheid te bevorderen door middel van de zwemsport, zwemkunst en recreatiesport in de ruimste zin van het woord. "de Watervrienden" is opgericht op 12 september 1936. Bij "De Watervrienden" neemt het elementaire zwemmen een centrale plaats in. Het leren zwemmen aan kinderen vanaf 4 jaar en het opleiden voor de zwemvaardigheidsdiploma's zijn onze voornaamste activiteiten. Daarnaast is ook het recreatieve aspect belangrijk. De lessen vinden in een speelse sfeer plaats, waarbij de sportbeleving en het plezier in het sporten minstens zo belangrijk zijn als de zwemprestatie. "de Watervrienden" is een vereniging. Dat betekent, dat al het werk door leden wordt gedaan op basis van 100% vrijwilligheid. Samen vormen we de club. We spreken dan ook van onze club. De vereniging valt of staat met de beschikbaarheid van enthousiaste vrijwilligers, die elk op hun manier meehelpen, en de vereniging maken tot wat zij is.

De "Nederlandse Culturele Sportbond" 

"de Watervrienden" is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). De NCS is een landelijke sportbond (een van de sportkoepels in Nederland zoals bijvoorbeeld ook de KNVB of de KNZB). Binnen De NCS worden verschillende sporten beoefend. De NCS is van oorsprong de arbeiderssportbond van Nederland. Zij is ontstaan uit de arbeidersbeweging (die streed voor gelijke kansen voor de arbeiders en de beter betaalde bovenlaag van de bevolking) en is destijds opgericht om ook de arbeiders de kans te geven te sporten tegen een betaalbare contributie. Zijn de andere sportbonden gericht op het presteren op (wereld)niveau, de NCS kiest nadrukkelijk voor breedtesport waaraan iedereen moet kunnen deelnemen. Dit wordt mede bereikt door de contributie zo laag mogelijk te houden. Binnen de NCS neemt het Watervriendenwerk een voorname plaats in. In vele plaatsen in het land zijn Watervrienden-zwemverenigingen die op veel fronten samenwerken.

Wat biedt de Watervrienden

In grote lijnen biedt de Watervrienden ieder lid van de vereniging één zwemles per week (zwemles of recreatief zwemmen), een clubblad en website en de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de recreatieve niet-zwem activiteiten. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen in de wedstrijdploeg. Dit is echter afhankelijk van de ruimte binnen de groep en de aanleg van de aspirant deelnemers. Maar de vereniging is meer! Met name voor de volwassen leden is de vereniging ook een ontmoetingspunt. Gezelligheid en sociale contacten, ook buiten het zwembad. In dit verband doelen we op een van de vele leuke recreatieve activiteiten die voor de leden georganiseerd.

Wat kunt u van de Watervrienden verwachten

De meeste leden komen echter bij ons om te leren zwemmen. Daar zijn we uiteraard ook voor. We zijn echter geen zwemschool. We leiden op voor de landelijk erkende diploma's van het Nationaal Platform Zembaden | Nationale Raad van de Zwemdiploma's (NPZ|NRZ) waarbij onze normen over het algemeen iets boven het gemiddelde liggen. We hebben daartoe goed opgeleide en goed gemotiveerde lesgevers, die enthousiast met de kinderen omgaan en een beperkte groepsgrootte (afhankelijk van het diploma van ongeveer 8 kinderen). U moet er echter wel op rekenen, dat het behalen van het A onderdeel van het zwem-ABC voor een 4 of 5-jarige toch gemiddeld 1 1/2 tot 2 jaar duurt, afhankelijk van de mate van motorieke vaardigheid van het kind, het enthousiasme (ook van de ouders) en de eventuele angst voor het water.

Wat verwacht de Watervrienden van u

Als vereniging stellen we geen eisen aan onze leden, maar we verwachten van onze leden, dat zij regelmatig (lees: "eigenlijk altijd") de zwemlessen bezoeken. de Watervrienden is een vereniging waar al het werk door enthousiaste leden wordt gedaan. De motivatie van de actieve leden is het plezier hebben in het lesgeven aan de kinderen (en volwassenen). Niets is frusterender dan groepen waarvan de kinderen onregelmatig op de lessen verschijnen. Bovendien zijn er nog steeds mensen, die lange tijd op de wachtlijst staan om bij ons lid te kunnen worden. Onregelmatig zwemmende leden houden plaatsen bezet, terwijl ze er weinig gebruik van maken. Veel liever plaatsen we die mensen, die enthousiast elke week komen zwemmen.
Terug naar boven