Lid worden

Inschrijven

Middels dit formulier kunt u kind opgeven voor zwemles of kunt u zichzelf inschrijven voor recreatiefzwemmen, conditiezwemmen of synchroonzwemmen.

Duur en beëindiging van het lidmaatschap

Een zwemjaar loopt bij "de Watervrienden" van 1 oktober tot en met 30 september van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel jaar, tenzij het lidmaatschap in de loop van het zwemjaar is ingegaan, dan loopt het tot en met 30 september. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie uiterlijk 1 juli. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Lid worden
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

In het belang van u en uw kind willen wij graag eventuele bijzonderheden weten van uzelf of uw zoon/dochter. Hierbij kunt u denken aan PDD/ADHD/epilepsie/diabetes etc.) Let op: deze informatie gebruiken we 1) om lesgevers en begeleiders op de hoogte te stellen van mogelijke incidenten, hoe dat te voorkomen en hoe ermee om te gaan, alsook 2) om van tevoren aan te geven waar we rekening mee kunnen en moeten houden bij het afzwemmen voor diploma's. Het is daarom van groot belang een volledig overzicht te geven, via dit formulier of richting een lesgever in het zwembad. Hoe dan ook, we zullen met alle zorg de vertrouwelijkheid van deze informatie waarborgen.

Vul in het hoogst behaalde diploma

Tijdens activiteiten kunnen er foto’s gemaakt worden. Heeft u er bezwaar tegen als deze gepubliceerd worden op bijvoorbeeld een brochure of website? Foto’s met kinderen in badkleding zal hoe dan ook op gepaste wijze mee om gegaan worden.

Bankgegevens

*
*
*

Als u lid wilt worden van onze vereniging betaalt u jaarlijks de contributie. Bij de eerste aanmelding worden administratiekosten van €12,50 in rekening gebracht. Als u, of uw zoon/dochter, op de wachtlijst wordt geplaatst, is de aanmelding definitief.

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

Terug naar boven