Klachten en grensoverschrijdend gedrag

Klachten

Natuurlijk proberen wij als vereniging iedereen veel zwemplezier te bieden. Heeft u toch een klacht? Meld deze aan de uurleider*, stuur een bericht via onze site of stuur een brief naar het secretariaat. Wij zullen ons uiterste best doen om samen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

* contactgegevens van de uurleider vindt u in de teamindeling van uw groep. Te vinden via My club

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Afhankelijk van de aard en de omvang van uw klacht zal deze worden besproken in de betreffende commissie en/of het bestuur. De uitkomst wordt aan u teruggekoppeld. En zal worden geregistreerd zodat wij hiervan kunnen leren. Hopelijk kan uw klacht op korte termijn worden opgelost.

Grensoverschrijdend gedrag

Zwemmen bij de Watervrienden moet vertrouwd en prettig zijn. Is dit niet het geval of twijfelt u daaraan, dan is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) het eerste aanspreekpunt. Voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag

Vertrouwenscontactpersonen (intern)

Binnen onze eigen vereniging hebben wij twee leden die u kunt benaderen.
Dit zijn Bennie Hendriks & Wilma de Vries - Hier vindt u hun contact gegevens U kunt hen telefonisch of per e-mail benaderen met u vraag/probleem.

Vertrouwenscontactpersonen (extern)

Ook kunt u terecht bij onze eigen sportbond de Nederlandse Culturele sportbond (NCS) of bij het landelijke vertrouwenspunt sport.
Terug naar boven