Tarieven

Zwemmen voor een laag tarief? Bij de Watervrienden is het mogelijk de kosten laag te houden, omdat wij werken met vrijwilligers.
Hieronder zijn de bedragen voor de verschillende abonnementsvormen weergegeven. De prijzen gelden voor het seizoen. 2019-2020 (Voor functionarissen gelden kortingen)
 
Lidmaatschapsvorm Bedrag
alleen lidmaatschap, niet zwemmen € 72,50
lidmaatschap + zwemmen € 182,50
lidmaatschap + 2 keer in de week zwemmen (1) € 265,00
lidmaatschap + 3 keer in de week zwemmen (1) € 320,00
lidmaatschap + zwemmen voor een ouder van een jeugdlid (2) € 154,50
Watervrienden vriend (3) € 27,00
inschrijfgeld € 12,50

(1) Combinatie van leszwemmen met conditie-,synchroonzwemmen of 2 x conditiezwemmen. Meerdere keren leszwemmen is niet mogelijk.
(2) Ouder van een thuiswonend jeugdlid jonger dan 17 jaar.
(3) NCS lidmaatschap, niet zwemmend, kan tegen tarief (hoger dan dat van leden) deelnemen aan activiteiten van de vereniging

Daarvoor krijgt ieder lid een jaar zwemles gedurende één half uur per week, of zoveel vaker als bij de lidmaatschapsvorm hoort. Daarnaast mag elk lid deelnemen aan extra activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. De kosten van extra activiteiten zijn niet begrepen in de contributie. Indien gewenst is het mogelijk om de contributie in enkele termijnen of uitgesteld te voldoen. U dient hiervoor contact op te nemen met de penningmeester. In overleg met hem spreekt u een betalingsregime af. Als de contributie niet tijdig wordt voldaan, en er zijn geen afspraken over een betalingsregeling zijn, dan kan het lid of het kind te toegang tot het bad worden geweigerd. Aan gespreide betaling zijn geen nadere kosten verbonden.
 

Duur en beëindiging van het lidmaatschap

Een zwemjaar loopt bij "de Watervrienden" van 1 oktober tot en met 30 september van het jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel jaar, tenzij het lidmaatschap in de loop van het zwemjaar is ingegaan, dan loopt het tot en met 30 september. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie uiterlijk 1 juli. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 

Minimum inkomen?

Stichting Leergeld Groningen ondersteunt schoolgaande kinderen (van 4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Leergeld Groningen e.o. ondersteunt door financiële hulp te verstrekken en/of door te bemiddelen/door te verwijzen waar noodzakelijk is.
De Watervrienden Groningen werkt ook samen met Stiching Leergeld om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan leren zwemmen. Wij gaan niet over de aanvraag en of toekenning, neem hiervoor contact op met Stichting Leergeld Groningen.
Terug naar boven