Nieuws

Examen deel 2a3a

22 november 2017 door Carel Hegeman
www.watervrienden.com
Op 24 september stond het groepsgesprek deel 2a3a op de agenda. Dit gesprek is de afsluiting van het tweede deel van de opleiding van ons kader. Al redelijk vroeg werd naar Pesse gereden waar het groepsgesprek plaats ging vinden. Niet alleen de kandidaten in de auto waren wat zenuwachtig, ook de beide opleiders (Ria en ik) hadden wat kriebels want ook voor ons is het weer een check op of de opleiding zoals wij hem geven goed voorbereid op de exameneisen. Daarnaast was ik zelf voor het eerst examinator.
Voordat de kandidaten het eindgesprek mogen doen moeten ze eerst een eerste deel afronden met een grote organisatorische opdracht. Deze vond al ruim een jaar geleden plaats tijdens het pinksterkamp. De kandidaten hebben, samen met de kandidaten van Watervrienden Enschede, twee grote spelen georganiseerd.

Na de succesvolle afronding daarvan werden ze geschoold in de basisbeginselen rond (zwem)lesgeven, veiligheid, organisatie van vereniging, etc. Hiervoor moesten 9 competentie-opdrachten met een voldoende worden afgesloten. Nadat hier en daar wat verbeteringen waren doorgevoerd was iedereen dus klaar voor het eindgesprek.
Zo’n eindgesprek duurt een uur. Hierbij waren 2 kandidaten van Groningen met 2 kandidaten van Enschede samen in een lokaaltje met een externe examenvoorzitter, een externe examinator (als gespreksleider) en een interne examinator (ik was dus als notulist). Omdat er totaal 8 kandidaten waren, waren er 2 eindgesprekken. De examenvoorzitter controleert dan alle ingeleverde opdrachten en de beoordelingen daarvan. Hij kijkt verder of het gesprek gaat volgens de eisen. Bij zo’n gesprek is een soort examenvragenvuur juist niet de bedoeling; het is de bedoeling om juist over het geleerde met elkaar in gesprek te gaan en op elkaar te reageren. Een uur lijkt erg lang maar als zo’n gesprek lekker loopt is het ook zo maar weer voorbij. Na 55 minuten moest ik even checken of alle onderwerpen wel ter sprake waren gekomen; dit was in orde.
Na het uur gaan de kandidaten het lokaal uit en geven de examinatoren onafhankelijk van elkaar iedere kandidaat een cijfer. Daarna worden de gegeven cijfers onder toeziend oog van de examenvoorzitter vergeleken. Aangezien ons grootste verschil slechts een half punt was, konden de gegeven cijfers gemiddeld worden.
Toen alle gesprekken waren geweest volgde het verlossende woord van de examenvoorzitter; hij was erg onder de indruk van het feit dat het allemaal vrijwilligerswerk was, ook was hij onder de indruk van het geleverde werk en het niveau van de opleiding. Maar als belangrijkste: alle kandidaten waren geslaagd! Dit laatste werd natuurlijk gevierd onder het genot van een iets te grote hamburger of te veel stokjes saté en voor wie nog wat op kon een ijsje toe. Al met al dus een letterlijk zeer geslaagde dag!
De kandidaten gaan zich in het laatste deel specialiseren in of lesgever-ABC of in begeleider van zwemactiviteiten en lesgever keuzepakketen van de zwemvaardigheiddiploma’s. Jullie zullen ze dus de komende tijd tegen kunnen komen als ze een stageles geven of een activiteit meehelpen organiseren.

Ook namens opleider Ria,

Carel

 
www.watervrienden.com
Op donderdagagavond 11 oktober werd in de Parrel afgezwommen voor de keuzepaketten van zwemvaardigheidsdiploma's… Meer >
 
www.watervrienden.com
Op vrijdag 29 september werd er in Kardinge afgezwommen voor het basispakket zwemvaardigheid I, II of III. Deze… Meer >
 
www.watervrienden.com
Op vrijdagavond in Kardinge wordt er door de sysnchroonzwemgroep hard getraind voor de uitvoering, maar ook voor de techniek. Vrijdag… Meer >
 
www.watervrienden.com
Op donderdag 12 juli is er in de Parrel afgezwommen voor het zwem-ABC. 20 deelnemers zijn geslaagd voor hun diploma! Vanaf… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-04-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven